Eina de diagnosi per a la Indústria 4.0

L'Eina de diagnosi per a la Indústria 4.0 és un instrument proposat per la Comissió Indústria 4.0 per entendre millor el valor que aporta la I4.0, la qual cosa ha d'ajudar en la seva implantació i, així, incrementar la competitivitat de les empreses.

El present qüestionari va adreçat específicament a la indústria de procés productiu. Altres àmbits o sectors poden necessitar de qüestionaris ajustats a les seves realitats.

L'Eina s'enfoca específicament a qüestions directament relacionades amb l'àmbit 4.0. Hi ha multitud de conceptes fonamentals per a les organitzacions que no s'hi incorporen, per tant, no pot ser utilitzada com a base per a una anàlisi estratègica general.

L'objectiu de l'Eina és ajudar en la reflexió que ha de fer cada organització per tal d'analitzar la seva posició actual i identificar un ideal desitjat a partir del coneixement de totes les oportunitats que ofereix la I4.0. En cap cas es vol transmetre la idea que un resultat és millor que un altre. Cada empresa ha de trobar el grau adequat i/o desitjat d'implantació respecte a la Indústria 4.0 que el situï en la millor posició estratègica en el mercat. Aquesta posició no té per què tenir una relació directa i immediata amb un determinat nivell de desenvolupament tecnològic. A més, aquest desenvolupament haurà de variar en el temps.